19 grudnia 2023

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 24.10.2023r. konkursu ofert na wykonanie badania bilansu za rok obrachunkowy 2023 , po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrała ofertę firmy:

„Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych SEKIP”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie

24 października 2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 13.10.2023r. konkursu ofert na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowo-wentylacyjnych oraz szczelności instalacji gazowej, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrał ofertę firmy:

 Zakład Kominiarski Wejherowo.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie