23 maja 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w  dniu 04.05.2022 r. przetargu nieograniczonego na „Remont 12 szt. balkonów w budynku znajdującym się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie”, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrał ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Continue reading

5 maja 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 28.03.2022 r. konkursu ofert na wykonanie wymiany poziomów z wyniesieniem zaworów z piwnic lokatorskich na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Continue reading

30 września 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 06.09.2021r. konkursu ofert na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrał ofertę firmy:

Biuro Obsługi Inwestycji Nieruchomości Halina Landsberg.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie

30 września 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 06.09.2021r. konkursu ofert na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowo-wentylacyjnych, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrał ofertę firmy:

 Zakład Kominiarski Wejherowo.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie