27 maja 2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w  dniu 30.04.2024 r. przetargu nieograniczonego na „Remont 24 balkonów w budynku przy ul. Spokojnej 39 będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie”, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrał ofertę Continue reading

19 grudnia 2023

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 24.10.2023r. konkursu ofert na wykonanie badania bilansu za rok obrachunkowy 2023 , po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrała ofertę firmy:

„Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych SEKIP”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie