Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie pogotowia technicznego w zasobach Spółdzielni.

25 kwietnia 2024

Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 11.04.2024r. konkursu ofert na prowadzenie pogotowia technicznego w zasobach Spółdzielni, po przeprowadzaniu analizy złożonych dokumentów wybrała ofertę firmy:

 BERTEL Robert Tutak.

Rada Nadzorcza SM w Redzie
Zarząd SM w Redzie