17 sierpnia 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 25.06.2018r. przetargu na wykonanie w latach 2018 – 2020 remontu 86 klatek schodowych
po przeprowadzeniu analizy ofert oraz negocjacjach z oferentami wybrał ofertę firmy:

„DB Star Sp. z o.o.”. Continue reading

3 lipca 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 11.06.2018 roku konkursu „na wykonanie napraw 56 balkonów- loggi” – po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert nie dokonał wyboru wykonawcy.

Przedstawione przez wykonawców oferty przekroczyły planowane na ten cel środki Continue reading

12 czerwca 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 21.05.2018 roku konkursu „na wykonanie kontroli stanu technicznego  po upływie 5-ciu lat  33 budynków wielorodzinnych, zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 07 Continue reading