27 lutego 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 11.02.2019 r. konkursu ofert, na wykonanie przeglądu ksiąg rachunkowych za 2018 r. po przeprowadzeniu analizy złożonych przez oferentów dokumentów wybrał ofertę firmy: Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o. z Gdańska.

17 sierpnia 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 25.06.2018r. przetargu na wykonanie w latach 2018 – 2020 remontu 86 klatek schodowych
po przeprowadzeniu analizy ofert oraz negocjacjach z oferentami wybrał ofertę firmy:

„DB Star Sp. z o.o.”. Continue reading

3 lipca 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 11.06.2018 roku konkursu „na wykonanie napraw 56 balkonów- loggi” – po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert nie dokonał wyboru wykonawcy.

Przedstawione przez wykonawców oferty przekroczyły planowane na ten cel środki Continue reading