25 września 2019

25 września 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 05.09.2019 r., konkursu ofert na: „wykonanie kontroli stanu technicznego budynków”, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów, wybrał ofertę firmy:

 „CERTYFIKATY ENERGETYCZNE  PRZEGLĄDY I Continue reading

25 września 2019

25 września 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 05.09.2019 r., konkursu ofert na: „wykonanie przeglądów kominiarskich”, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów, wybrał ofertę firmy:

Zakład Kominiarski Wejherowo ul. Kusocińskiego 7/44 84-200 Wejherowo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie