16 listopada 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 26.10.2020r. konkursu ofert na wykonanie remontu chodników przy budynkach ul. Łąkowa 32 i ul. Łąkowa 34, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrał ofertę firmy:

 PROFI-BRUK Sławomir Kotłowski

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie

21 września 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 01.09.2020r. konkursu ofert na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrał ofertę firmy:

Biuro Obsługi Inwestycji Nieruchomości Halina Landsberg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie

21 września 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 01.09.2020r. konkursu ofert na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowo-wentylacyjnych, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrał ofertę firmy:

Zakład Kominiarski Wejherowo.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie

25 czerwca 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 18.05.2020 r. przetargu nieograniczonego na „Montaż indywidualnych elektronicznych podzielników kosztów zużycia ciepła do ogrzewania lokali wraz z obsługą w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie.” po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów Continue reading

17 lutego 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 15.01.2020 r., konkursu ofert na: „wykonanie naprawy 20 balkonów”, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów, wybrał ofertę firmy:

 „DB Star Sp. z o.o.”      Continue reading