29 kwietnia 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 09.04.2019r., konkursu ofert na „wykonanie wymiany poziomów z wyniesieniem zaworów z piwnic lokatorskich na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji”, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów, wybrał Continue reading

2 kwietnia 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 15.03.2019 r., konkursu ofert na „wykonanie naprawy 25 balkonów”, informuje, iż nie dokonał wyboru oferenta.

Ponowny konkurs na wykonanie tych prac będzie ogłoszony w późniejszym terminie.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie

29 marca 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 08.03.2019r., konkursu ofert na „wykonanie wymiany poziomów
z wyniesieniem zaworów z piwnic lokatorskich na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji”
, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów, wybrał ofertę Continue reading