26 kwietnia 2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w  dniu 15.03.2023 r. przetargu nieograniczonego na „Remont 52 szt. balkonów w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie”, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrał ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Continue reading

26 kwietnia 2023

Informujemy, że w dniu 02.05.2023 r.

siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie będzie nieczynna.

Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, za święto przypadające w sobotę.