12 października 2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie informuje, że konkurs ofert ogłoszony w dniu 02. 10. 2023 r. na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowo-wentylacyjnych oraz szczelności instalacji gazowej zostaje unieważniony.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie

27 września 2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie informuje, że konkurs ofert ogłoszony w dniu 07. 09 2023 r. na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowo-wentylacyjnych oraz szczelności instalacji gazowej zostaje unieważniony.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie

10 sierpnia 2023

Informujemy, że w dniu 14.08.2023 r.

siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie będzie nieczynna.

22 czerwca 2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 24.05.2023 roku konkursu „na wykonanie kontroli stanu technicznego  po upływie 5-ciu lat  33 budynków wielorodzinnych, zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 07 Continue reading