19 stycznia 2016

NA WYKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCHZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994r. –  PRAWA BUDOWLANEGO .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie warunkami ogłoszonego konkursu w dniu 24.09.2015r. informuje, że po przeprowadzeniu Continue reading

19 stycznia 2016

NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI POLEGAJĄCEJ NA SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994r. –  PRAWA BUDOWLANEGO .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie warunkami ogłoszonego konkursu w dniu Continue reading