KONKURS OFERT NA WYKONANIE 5 – LETNICH PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W 33 BUDYNKACH WIELORODZINNYCH.

24 maja 2023