Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych oraz szczelności instalacji gazowej.

2 października 2023