Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych oraz szczelności instalacji gazowej.

24 października 2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 13.10.2023r. konkursu ofert na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowo-wentylacyjnych oraz szczelności instalacji gazowej, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrał ofertę firmy:

 Zakład Kominiarski Wejherowo.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie