Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie badania bilansu za rok obrachunkowy 2023.

19 grudnia 2023

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 24.10.2023r. konkursu ofert na wykonanie badania bilansu za rok obrachunkowy 2023 , po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrała ofertę firmy:

„Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych SEKIP”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie