Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych oraz szczelności instalacji gazowej.

12 października 2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie informuje, że konkurs ofert ogłoszony w dniu 02. 10. 2023 r. na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowo-wentylacyjnych oraz szczelności instalacji gazowej zostaje unieważniony.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie