Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie remontu chodnika przy ul. Łąkowej 29.

22 listopada 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 04.11.2022r. konkursu ofert na wykonanie remontu chodnika przy ul. Łąkowej 29, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrał ofertę firmy:

   ZOMBRUK ADAM PŁOCKI

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie