Komunikat w sprawie konkursu ofert na wykonanie remontu chodnika przy ul. Łąkowej 29.

4 listopada 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie informuje, że konkurs ofert ogłoszony w dniu 25. 10 2022 r. na wykonanie remontu chodnika przy ul. Łąkowej 29 zostaje unieważniony.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie