KOMUNIKAT WS. WYBORU WYKONAWCY

19 stycznia 2016

NA WYKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCHZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994r. –  PRAWA BUDOWLANEGO .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie warunkami ogłoszonego konkursu w dniu 24.09.2015r. informuje, że po przeprowadzeniu analizy ofert  wybrano do wykonania okresowego przeglądu stanu technicznego przewodów wentylacyjnych zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –  prawa budowlanego
Zakład Kominiarski Wejherowo, ul. Kusocińskiego 7/44,
84-200 Wejherowo.

Zarząd SM w Redzie