19 stycznia 2016

NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI POLEGAJĄCEJ NA SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994r. –  PRAWA BUDOWLANEGO .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie warunkami ogłoszonego konkursu w dniu Continue reading