25 lipca 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 13.07.2017 r.
konkursu  „na wykonanie naprawy dróg osiedlowych”,
po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert wybrał ofertę firmy:
Firma Drogowa NORDVIK Sp.J. – Krzysztof Wróbel i Synowie z Redy.

  Continue reading

13 lipca 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 29.09.2017 r.
konkursu  „na wykonanie konserwacji i wymiany zaworów podpionowych wraz z osprzętem sieci centralnego ogrzewania”,
po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert wybrał ofertę firmy:
Usługi Gazowe Hydrauliczne  Continue reading