Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie remontu chodników przy budynkach ul. Łąkowa 32 i ul. Łąkowa 34.

16 listopada 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 26.10.2020r. konkursu ofert na wykonanie remontu chodników przy budynkach ul. Łąkowa 32 i ul. Łąkowa 34, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrał ofertę firmy:

 PROFI-BRUK Sławomir Kotłowski

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie