Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: „Wymianę w ramach legalizacji 1696 szt. wodomierzy zimnej i ciepłej wody wraz z nakładkami do zdalnego pomiaru zużycia wody w lokalach mieszkalnych i usługowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie.”

14 grudnia 2020