Komunikat ws. wyboru wykonawcy

25 września 2019

25 września 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 05.09.2019 r., konkursu ofert na: „wykonanie kontroli stanu technicznego budynków”, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów, wybrał ofertę firmy:

 „CERTYFIKATY ENERGETYCZNE  PRZEGLĄDY I NADZORY BUDOWLANE”       

 Mariusz Wojciechowski

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 100B lok.13

88-100 Inowrocław.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie