Komunikat w.s. wyboru wykonawcy.

27 lutego 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 11.02.2019 r. konkursu ofert, na wykonanie przeglądu ksiąg rachunkowych za 2018 r. po przeprowadzeniu analizy złożonych przez oferentów dokumentów wybrał ofertę firmy: Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o. z Gdańska.