Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na: „Wymianę w ramach legalizacji 1696 szt. wodomierzy zimnej i ciepłej wody wraz z nakładkami do zdalnego pomiaru zużycia wody w lokalach mieszkalnych i usługowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie.”

4 lutego 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 07.12.2020 r. przetargu nieograniczonego na wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody wraz z nakładami w lokalach mieszkalnych i usługowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie,
po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów oraz składników wpływających na ocenę ofert, wybrał ofertę firmy:

APATOR Powogaz  S.A,  Poznań, ul. Klemensa Janickiego 23/25

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie