KOMUNIKAT WS. WYNIKU KONKURSU NA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

5 grudnia 2019

W związku z ogłoszonym w dniu 28.10.2019 r. konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, Rada Nadzorcza informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania  z dniem 01.01.2020 r. powołała na Prezesa Zarządu pana Czesława Wilczyńskiego.