Komunikat ws. wyboru wykonawcy

3 lipca 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 11.06.2018 roku konkursu „na wykonanie napraw 56 balkonów- loggi” – po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert nie dokonał wyboru wykonawcy.

Przedstawione przez wykonawców oferty przekroczyły planowane na ten cel środki finansowe.

W związku z powyższym wybór wykonawcy nastąpi po przeprowadzeniu negocjacji cenowych. Negocjacje przeprowadzone będą z firmami:

  1. Firma Budowlana „MAŁKIEWICZ” z Gdyni,
  2. Firma Handlowo – Usługowa „POKRYCIA DACHOWE” z Redy.