Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie wymiany poziomów z wyniesieniem zaworów z piwnic lokatorskich na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji.

5 maja 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 28.03.2022 r. konkursu ofert na wykonanie wymiany poziomów z wyniesieniem zaworów z piwnic lokatorskich na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów, wybrał ofertę firmy:

Instalacje Hydrauliczne – Maria Figlon

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie