Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie remontu chodnika przy budynku ul. Łąkowa 53.

19 października 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 20.09.2021r. konkursu ofert na wykonanie remontu chodnika przy budynku ul. Łąkowa 53, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrał ofertę firmy:

ZOMBRUK ADAM PŁOCKI

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie