Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

30 września 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 06.09.2021r. konkursu ofert na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrał ofertę firmy:

Biuro Obsługi Inwestycji Nieruchomości Halina Landsberg.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie