Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert wykonanie wymiany poziomów z wyniesieniem zaworów z piwnic lokatorskich na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji.

26 lipca 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 21.06.2021 r. konkursu ofert na wykonanie wymiany poziomów z wyniesieniem zaworów z piwnic lokatorskich na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów oraz składników wpływających na ocenę ofert, wybrał ofertę firmy:

Instalacje Hydrauliczne Maria Figlon

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie