Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na remont balkonów w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie

17 maja 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 31.03.2021 r. przetargu nieograniczonego na „Remont balkonów
w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie”, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów oraz składników wpływających na ocenę ofert wybrał ofertę firmy:

„DB STAR” sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Rybackich

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie