Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

21 września 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 01.09.2020r. konkursu ofert na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów wybrał ofertę firmy:

Biuro Obsługi Inwestycji Nieruchomości Halina Landsberg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie