Komunikat ws. rozstrzygnięcia przetargu na „Montaż indywidualnych elektronicznych podzielników kosztów zużycia ciepła do ogrzewania lokali wraz z obsługą w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie.”

25 czerwca 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 18.05.2020 r. przetargu nieograniczonego na „Montaż indywidualnych elektronicznych podzielników kosztów zużycia ciepła do ogrzewania lokali wraz z obsługą w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie.” po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów oraz negocjacji z oferentami wybrał ofertę firmy:

 TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie