Komunikat ws. wyboru wykonawcy

17 lutego 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 15.01.2020 r., konkursu ofert na: „wykonanie naprawy 20 balkonów”, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów, wybrał ofertę firmy:

 „DB Star Sp. z o.o.”       

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie