Komunikat ws. wyboru wykonawcy

29 kwietnia 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 09.04.2019r., konkursu ofert na „wykonanie wymiany poziomów z wyniesieniem zaworów z piwnic lokatorskich na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji”, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów, wybrał ofertę firmy:

INSTALATOR  S.C. , ul. Heweliusza 2A, 83-211 Janowo.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie