Komunikat ws. wyboru wykonawcy

2 kwietnia 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 15.03.2019 r., konkursu ofert na „wykonanie naprawy 25 balkonów”, informuje, iż nie dokonał wyboru oferenta.

Ponowny konkurs na wykonanie tych prac będzie ogłoszony w późniejszym terminie.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie