Komunikat ws. wyboru wykonawcy

29 marca 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 08.03.2019r., konkursu ofert na „wykonanie wymiany poziomów
z wyniesieniem zaworów z piwnic lokatorskich na instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji”
, po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów, wybrał ofertę firmy:

P.U.H. Instalacje Hydrauliczne  Tadeusz Bańko, ul. Sędzickiego 8, 83-200 Starogard Gdański.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie