Komunikat ws. wyboru wykonawcy

17 sierpnia 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 25.06.2018r. przetargu na wykonanie w latach 2018 – 2020 remontu 86 klatek schodowych
po przeprowadzeniu analizy ofert oraz negocjacjach z oferentami wybrał ofertę firmy:

„DB Star Sp. z o.o.”. 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie